Referencer

UDVALGTE KUNDER SIGER...

FORSVARSKOMMANDOEN


”Annemette har udført en kvalitativ læserundersøgelse af Forsvarets medarbejderblad, Honnør. Opgaven lød på at gennemføre en række dybde-interviews med medarbejdere på tværs af værn og rang, i forskellige aldre og med vidt forskellige læsevaner.


Annemette har vist sig både kompetent og engageret blandt andet i forhold til medvirken af design af undersøgelsen, sparring om spørgeramme og rekruttering af interviewpersoner. Vi har været meget trygge ved at lade hende stå for alt i forbindelse med interviews af medarbejderne. Ikke mindst er hendes endelige rapport et virkelig godt redskab til at hjælpe os med at lave et endnu bedre produkt, som mere præcist rammer målgruppens behov for indhold.


Annemette er struktureret, nysgerrig, opsøgende og ikke mindst behagelig at arbejde sammen med.


Martin Finnedal, Redaktør

Forsvarskommandoen


BØRNECANCERFONDEN


"Annemette Fredslund har i løbet af de sidste par år lavet flere forskellige analyser for Børnecancerfonden.


Kvaliteten af analyserne har vi været meget tilfredse med, og det er nemt at skabe sig et overblik i analyseresultaterne, da analyserne er skrevet i et let tilgængeligt sprog, er godt opbygget og velstruktureret. Samarbejdet har været godt og Annemette har været meget lydhør for vores input".


Marianne Benzon Nielsen

Direktør, Børnecancerfonden

TELVING OG CO


Jeg har brugt Annemette til at hjælpe med design og gennemførelse af en avanceret kommunikationsanalyse for en offentlig organisation. Annemette bidrog i væsentlig grad til projektets succes.


Hendes indsigt i og erfaring med analyse er stor, og hun springer aldrig over, hvor gærdet er lavest. Og så er hun heldigvis super rar at arbejde sammen med.


Thomas Telving, Direktør og ejer 

Telving & Co (Telving.dk)

SØNDAGSAVISEN


"Annemette er meget værdiskabende for en medievirksomhed, fordi hun evner på en gang at have fokus på kunden, at gøre sin viden operationel internt i virksomheden og så har hun den faglige ballast, der betyder, at man som leder er tryg ved at bruge analyserne offensivt.


Annemettes analyser endte ikke på de store døde arkivhylder, men derimod på redaktionsmøderne, i sælgernes salgsmapper og centralt på ledelsesteamets møder - altså der hvor de skabte top- og bundlinje".


Arne Ullum

dav. Adm. direktør,

ansv. chefredaktør hos Søndagsavisen

INTERFLORA


At gøre vores forarbejde! Det er helt essentielt at forstå det marked vi, Interflora, befinder os i ud fra læresætningen, at det vi gør i dag, gør vi på baggrund af det, vi gjorde i går og det skal danne basis for det, vi vil gøre i morgen. Derfor ville vi igangsætte en større og kontinuerlig tilfredshedsundersøgelse – et KPI-barometer. Hertil blev Fredslund Research anbefalet – et valg vi ikke har fortrudt.


KPI-barometeret blev udarbejdet i tæt samarbejde med Fredslund Research som en kontinuerlig måling af Interfloras performance på service, kvalitet og pris, både i forbindelse med salg digitalt og gennem butikker landet over. Målingen stiller skarpt på kundernes oplevelser i forbindelse med køb, og ligeledes på slutmodtagernes tilfredshed med de leverede produkter. Vi er glade for denne måling som et ad hoc salgs- og ledelsesværktøj, der bruges i vores daglige drift og som rapportering.


Søren Flemming Larsen

Daværende CEO, Interflora

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING


”Fredslund Research har lavet en undersøgelse blandt alle, der har lavet en personlig klima-aftale ifm. en af vores kampagner. Undersøgelsen gav os en god forståelse af brugernes overvejelser, erfaringer og udfordringer med at leve klimaklogt. Samtidig kan undersøgelsen vise effekten af vores arbejde, hvilket giver en enormt stor værdi både internt og eksternt.


Samarbejdet med Annemette har været en stor fornøjelse. Hun arbejder meget hurtigt og fleksibelt og har i den grad løftet og kvalificeret undersøgelsen.”


Michael Ohmsen

kampagneansvarlig, Danmarks Naturfredningsforening

HOLY TRUFFLE


Fredslund Research er en virkelig værdsat samarbejdspartner i vores arbejde med såvel målgruppe-analyser til kommunikationsstrategier som vores løbende databaserede PR for kunderne.


Fredslunds fokus på at sikre en operationel værdi af analyserne er grunden til, at vi altid kommer tilbage efter mere.


Søren Krogsgaard,

Direktør og ejer afHoly Truffle (holytruffle.dk)

ITAMORG


"Vi har med stor tilfredshed brugt Fredslund Research til forskellige opgaver. Sidst men ikke mindst i forbindelse med udvikling af IT Asset Management kursusmateriale. En vanskelig opgave, som kræver store forudsætninger og indsigt i en kompleks verden. Fredslund Research var hurtig til at sætte sig ind i opgavens kompleksitet og herunder researche den baggrundsviden, som var nødvendig for at kunne løse opgaven. Opgaven blev løst til vores store tilfredshed og nøjagtigt med den store kvalitet, som vi forventede. Vi kan kun på det kraftigste anbefale Fredslund Research, der med stor nysgerrighed, akkuratesse og struktur har formået at finde dybden og løse vores behov".


Jan Øberg

CEO hos ITAMOrg