Analyser til PR-brug

Analyser til PR-brug


Databaseret medieomtale er et stærkt værktøj i PR-arbejdet, der kan styrke jeres omdømme- og kendskabsgrad. 


Samtidig kan I ved hjælp af analyser i medierne være med til at sætte en dagsorden og få jeres kernebudskaber ud til målgrupperne.


Kunsten består i at finde de gode historier, der er relevante for de medier, som I ønsker at være tilstede i.


Det forudsætter et grundigt analyse set-up, der giver mulighed for flere forskellige vinklinger afhængigt af, hvad målgrupperne svarer.


Jeg har bred erfaring fra mediebranchen med at gennemføre analyser, der har nyhedsværdi og kan bruges redaktionelt til at trække overskrifter. 


Jeg hjælper med at:

  • Finde historiepotentialerne i eksisterende data i forretningen
  • Udpege de dagsordener, der er relevante for jeres forretning
  • Designe surveys, der rummer den gode historie og samtidig understøtter jeres dagsordener 
  • Gennemføre undersøgelsen og tilsikre, at metode og datagrundlag lever op til mediernes krav
  • Analysere resultaterne og udpege relevante vinklinger og historier i data
  • Med hjælp fra mine dygtige PR-samarbejdspartnere placeres historien i de rette medier
  • Efterfølgende effektmåles på historiens gennemslag i medier og målgrupper