AnalyserJeg rådgiver om analysemetode og -design med udgangspunkt i

forretningens problemstillinger og vidensbehov.   


KVANTITATIVE MÅLINGER


  • Udformning og opsætning af spørgeskemaer.


  • Data-indsamling/surveys på tværs af kilder, fx via mail, websites, sms, herunder automatiserede survey udsendelser.


  • Målinger i befolkningen, idet jeg samarbejder med flere panel-udbydere, som Norstat og Bilendi.


  • Bl.a. omdømmemålinger, tilfredshedsmålinger, conjoint analyser, effektmålinger, behovsanalyser, holdningsanalyser.


  • Analyse og visuelt overskuelig rapport på dansk eller engelsk.

KVALITATIVE MÅLINGER


  • Udforming af spørgeguides, og analyse-design.


  • Rådgivning om metode, gruppesammensætning, måleparametre, stimuli, øvelser.


  • Moderation af fokusgrupper, dybde-interviews, og brugerobservationer.


  • Bl.a. test af koncepter, branding univers, redaktionelt indhold, fysiske eller digitale produkter, brugeres vaner, refleksioner, drivere og barrierer på et emotionelt plan.


  • Analyse og visuelt overskuelig rapport på dansk eller engelsk.Jeg leverer let tilgængelige rapporter med klare anbefalinger, der kan omsættes til handleplaner. 


ANALYSETYPER

Nedenfor kan du klikke og læse mere om nogle af de analysetyper, jeg ofte leverer:


Kunde- og medlemsanalyser  - tilfredshedsmålinger

Effektmålinger

Omdømmemålinger og stakeholder-analyser

Analyser til mediebranchen

Analyser til PR-brug

Til fonde og foreninger

Fokusgrupper og dybde-interviews


Konsulenttimer og rådgivning

Jeg tilbyder også pakker med konsulenttimer, hvis der i en periode er behov for en ekstra analyse-ressource.