Fokusgrupper

Fokusgrupper og dybde-interviews 


Fokusgrupper og dybde-interviews sparer mange virksomheder for fejl, tid og udgifter, fordi de får mulighed for at teste indhold og koncepter før lancering. Således kan budskaber, ydelser og produkter tilpasses, så de rammer plet i målgruppen og i markedet.


Fokusgrupper og dybde-interviews er baseret på en kvalitativ, eksplorativ spørgeteknik, som går i dybden med målgruppens reaktioner, overvejelser og eventuelle forbehold fx over for et produkt, et koncept eller en kampagne.


Jeg har bred erfaring med at interviewe både børn og voksne, fagpersoner og privatpersoner, både i form af moderation af fokusgrupper, og individuelle dybde-interviews. Jeg bistår også med at rekruttere svarpersonerne og sammensætte fokusgrupper.


Fokusgrupper og dybde-interviews skaber bl.a. indsigt i:


  • Målgruppers behov og forventninger til koncepter, produkter og services og lign.
  • Reaktioner på koncepter, kampagner, visuel identitet, ny emballage og lign.
  • Afgørende parametre for forbrugernes valg eller fravalg af leverandør/produkt 
  • Læseropfattelse af redaktionelt indhold, forsider og koncepter mm.
  • Forventninger til og oplevelser af en app eller webshop
  • Forbrugernes oplevelser og forventninger til bæredygtige løsninger
  • Kundeoplevelser i fysiske butikker eller til events og lign.


Sådan sammensættes en fokusgruppe:


Det er afgørende, at sammensætningen af svarpersonerne i fokusgruppen er nøje gennemtænkt for at tilsikre, at deltagerne er relevante for netop jeres projekt. Jeg hjælper derfor gerne (og helst) med rekrutteringen og prioriterer at finde de helt rigtige deltagere ud fra eksempelvis livsstil, værdisæt, forbrug, interesser, holdninger og demografi. Sådan udformes en spøreramme:


Der tages udgangspunkt i en åben spørgeguide, som vi på forhånd definerer i samarbejde for at sikre, at vi kommer ind på de undersøgelsesområder, der er vigtige at få afdækket.


Spørgerammen er åben i den forstand, at den er retningsgivende i forhold til de emner, vi skal undersøge, men samtidig er der er plads til at gå i dybden med de følelser, tanker og holdninger, der kan dukke op undervejs i processen. Metoden er således dynamisk og eksplorativ og giver indsigt i deltagernes reaktioner, overvejelser, motiver og forbehold.


Sådan forløber en fokusgruppe:


Jeg er trænet i den kvalitative, eksplorative interview-teknik, der understøtter gruppens dynamik og samtidig sikrer, at jeg kommer i dybden med bagvedliggende motivationer, reflektioner og eventuelle konflikter i svarpersonernes holdninger og reaktioner. 


Fokusgruppen varer som regel 1,5-2 timer og kan både gennemføres i fysiske lokaler eller online. Forløbet består af varierende indslag af både samtaler, øvelser og visning af koncepter, produkter eller kampagner. 


Forløbet lydoptages og/eller optages på video. 


Sådan afrapporteres analysen:


I får en overskuelig rapport, der gennemgås på et personligt møde. Jeg udpeger styrker og forbedringsprotentialer og giver klare anbefalinger til at målrette og tilpasse indsatserne fremadrettet.


Priser og booking


Kontakt mig for en uforpligtende snak på:


Mail: af@fredslund-research.dk 

Telefon: 27889386