NGO-analyser

Analyser til fonde og foreninger


Jeg hjælper organisationer, foreninger og fonde med at evaluere og måle effekten af jeres indsatser. I  får et solidt grundlag til at målrette og prioritere jeres indsatser.


Jeg benytter både dybde-interviews, fokusgrupper og surveys og har erfaring med at interviewe børn og voksne, fagpersoner og privatpersoner. Nedenfor kan du læse eksempler på analyserne.


Sponsor-analyse

Analysen afdækker sponsorernes tilfredshed med og forventninger til samarbejdet og giver jer mulighed for at igangsætte aktiviteter, der kan skabe mere værdi i samarbejdet. Samtidig undersøges, hvilke parametre der er afgørende for sponsorernes valg af samarbejdspartnere, og hvilke muligheder der er i samarbejdet med jer. Med en sponsoranalyse får I et operationelt værktøj til at prioritere jeres indsatser, så I kan få flere tilfredse og loyale støtter.


Effektmålinger

Målingerne stiller skarpt på effekten af jeres arbejde, fx et støtteprojekt, hjælp til en særlig gruppe mennesker, kommunikations- eller fundraising-aktiviteter mm. Formålet er at afdække og dokumentere afkastet af jeres indsatser og give jer et værktøj til at prioritere jeres aktiviteter fremadrettet. En effektmåling kan samtidig være nyttig dokumentation overfor sponsorer, medier og andre samarbejdspartnere.


Omdømme- og kendskabsmåling

Omdømme og kendskab hænger ofte nøje sammen med donationsvilligheden i befolkningen og hos sponsorer. Ved folk, hvad I står for og hvad jeres primære formål er? Hvilke barrierer er der i forhold til, om I vælges frem for en anden organsation? I får indsigt i, hvilke parametre der afgørende for, at netop jeres formål støttes frem for et andet. Analysen gentages typisk efter 6 -12 måneder for at måle, om jeres indsatser har båret frugt og om jeres omdømme og kendskabsgrad har flyttet sig.


Medieanalyser

Medieomtalen er ligesom kendskabsgraden vigtig i forhold til at styrke donationsvilligheden i befolkningen eller i særlige målgrupper. Medieomtalen giver værdi, fordi de redaktionelle rammer signalerer mere troværdighed. Med en medieanalyse får I et overblik over, hvorvidt jeres presseindsatser har båret frugt, hvilke emner der driver den gode historie, om jeres kernebudskaber har gennemslag, og hvor der er potentialer for at få mere og bedre presseomtale. Analyserne leveres typisk månedligt, kvartalsvist eller halvårligt, men kan også foretages som en enkelt måling af en specifik kampagne eller i en afgrænset periode.


Databehandling og statistik

Jeg har bred erfaring med analyse og behandling af eksisterende data, der eksempelvis kan give jer et overblik over, hvem der henvender sig til jer, med hvilke behov og hvor de har hørt om jer. Det kan hjælpe jer til at prioritere jeres ressourcer og projekter fremadrettet. Ligeledes bidrager jeg gerne med databehandling og grafikker til eksempelvis årrapporter og analyser.


Øvrige analyser

Alle analyser skræddersys til det enkelte vidensbehov. Et indledende, uforpligtende møde er derfor første skridt mod at finde den optimale løsning.