Kundeanalyser

Kundeanalyser


Med en kundeanalyse kan I optimere og målrette jeres indsatser og forbedre jeres salgs- og konverteringsrater.


Jeg afdækker muligheder i jeres marked og giver indsigt i jeres kunders købsoplevelser, deres loyalitet og behov. I får samtidig et indgående kendskab til jeres kernemålgrupper, så I kan segmentere jeres indsatser, tiltrække nye kunder og passe ekstra godt på jeres eksisterende kunder.


Jeg tilbyder både kundeanalyser i b2b og b2c segmentet. Jeg har bred erfaring med kundeanalyser inden for bl.a. it-brancen, detail-handlen, kommunikationsbranchen, kursusudbydere, børneinstitutioner og behandlingsklinikker (fysioterapi, osteopati og lign.).


Nedenfor kan du læse eksempler de kundeanalyser, jeg tilbyder.


Kundetilfredshedsanalyser

Jeg undersøger kundernes købsoplevelser og tilfredshed med samarbejdet, jeres produkter og services. På den baggrund identificeres oplagte indsatsområder, der har betydning for jeres bundlinie. Mine analyser kan sammenkobles med de fleste CRM-systemer og giver jer dermed mulighed for at arbejde operationelt med relationer og salg.


Brugertests og usability tests

Jeg afdækker brugervenligheden af jeres website gennem interviews og observationer af jeres brugere. I får indsigt i, hvad der fungerer godt, og hvor der er plads til forbedringer. Analysen kan være baseret på kvantitative målinger af brugeroplevelsen, samt fokusgrupper og dybde-interviews.


Kundefrafald/churn analyser

Jeg måler kundeloyalitet, årsager til kundefrafald, faldende medlemstal mv. I får indsigt i, hvilke kunder I har risiko for at miste og hvorfor. Analysen giver jer mulighed for at være på forkant og rette jeres fokus på de parametre, der kan øge kundeloyaliteten.


Fokusgrupper og dybde-interviews

Jeg går i dyben med jeres kunders købsoplevelser, beslutningsprocesser og forventninger. I får indblik i, hvorfor kunderne agerer, som de gør, og hvilke overvejelser der er på spil, når de vælger et produkt fremfor et andet. Fokusgrupperne er endvidere særligt egnede til at afdække potentialet for nye koncepter og I får mulighed for at tilpasse og målrette jeres indsatser, så de rammer plet i målgruppen.


Markedspotentiale

Jeg afdækker potentialet for (nye) produkter og koncepter og undersøger, hvilke parametre der er afgørende for kundernes valg af produkt. I får indblik i de kundesegmenter og markeder, I bør rette fokus på og hvordan I kan differentiere jer positivt.


Kundecases 

Ud fra dybde-interviews med jeres kernekunder skriver jeg kundecases, som I fx kan bruge på jeres website og i jeres salgsarbejde. Disse cases konkretiserer jeres kvaliteter og løsninger over for andre (potentielle) kunder. Casene er ofte relevante i forbindelse med større konsulent-services,  hvor vi særligt har erfaring inden for it-projekter og it-kurser.


Øvrige analyser

Vi skræddersyer vores analyser efter vores kunders behov. Et indledende, uforpligtende møde er derfor altid første skridt mod at finde den optimale løsning til jer.