Effektmålinger


Effektmålinger

Effektmålingerne dokumenterer afkastet af jeres arbejde, og I får et grundlag for at tilpasse og prioritere jeres indsatser fremadrettet, så de i endnu højere grad understøtter forretningens strategiske målsætninger. Målingerne er oftest baseret på kvantitative metoder, da formålet er at dokumentere og afdække effekt. Undersøgelserne kan suppleres med kvalitative interviews, for at komme i dybden med tanker og overvejelser hos målgruppen.


Hvad måles typisk med en effektmåling?

  • Jeres PR-indsatser: Hvilke medier nåede I ud til? Hvor mange har set omtalerne? Har jeres kernebudskaber gennemslag? Har I flyttet kendskab, omdømme, holdninger?
  • Markedsføringskampagner: Har målgruppen bemærket kampagnen? Hvordan opfattes den? Har den flyttet kendskab, omdømme og holdninger?
  • Velgørenhedsprojekter og (psyko-) sociale indsatser: På hvilke områder hjælper jeres indsatser målgruppen? Hvilken forskel gør I? Hvad fungerer godt og hvad kan blive bedre? Hvad har målgruppen behov for?
  • Fundraising: Hvilke indsatser giver det bedste afkast? Hvad bør I gøre mere af? 
  • Annonce-tests (til medier): Dokumenterer annoncens effekt med fokus på gennemslag, kendskab, omdømme, købsmotivation.


Hvordan afrapporteres en effektmåling?

Mine afrapporteringer tilpasses kundens behov, og leveres som udgangspunkt altid med en personlig gennemgang af resultaterne.

Jeg er meget fleksibel, hvad angår afrapportering og har altid fokus på at formidle komplekse resultater på en forståelig og overskuelig måde for at sikre, at analysen kan omsættes til handlinger efterfølgende.