Omdømmemålinger

Omdømmemålinger og stakeholder-analyser


Jeg stiller skarpt på jeres omdømme og kendskabsgrad blandt jeres vigtigste interessenter og udpeger styrker og svagheder i opfattelsen af jeres brand, organisation eller forretning. 


Dermed får I mulighed for at styrke jeres synlighed, relevans og tilstedeværelse overfor de vigtigste målgrupper.


I får en overskuelig rapport med klare anbefalinger. Analyserne kan med fordel gentages fx efter 6-12 måneder.


OMDØMMEMÅLING


  • Hvordan opfattes I af jeres vigtigste stakeholdere? 


  • Hvor stærk er jeres kendskabsgrad i forhold til konkurrenternes?


  • Hvilke dagsordener og værdier forbindes I med?


  • Er jeres kernebudskaber klare og har de gennemslag?


  • Hvordan omtaler medierne jer? Og hvad betyder det for jeres omdømme?


  • Vil jeres kunder eller medarbejdere anbefale jer til andre? hvorfor - hvorfor ikke?

STAKEHOLDER REGNSKAB


  • Afdækker jeres kendskabsgrad og omdømme på tværs af vigtigste interessenter i et 360-graders omdømmeregnskab.


  • Fx blandt kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, potentielle medarbejdere, befolkning, i medierne.


  • Udpeger succesområder og forbedringspotentialer i form af et strategisk og operationelt vidensgrundlag.


  • Giver jer mulighed for at målrette jeres indsatser til netop de områder og målgrupper, hvor der er behov for at styrke omdømmet.