Omdømmemålinger

Omdømmemålinger og stakeholder-analyser


Jeg stiller skarpt på jeres omdømme og kendskabsgrad blandt jeres vigtigste interessenter og udpeger styrker og svagheder i opfattelsen af jeres brand, organisation eller forretning. 


Dermed får I mulighed for at styrke jeres synlighed, relevans og tilstedeværelse overfor de vigtigste målgrupper.


I får en overskuelig rapport med klare anbefalinger. Analyserne kan med fordel gentages fx efter 6-12 måneder.


OMDØMMEMÅLING


 • Hvordan opfattes I af jeres vigtigste stakeholdere? 
 • Hvor stærk er jeres kendskabsgrad i forhold til konkurrenternes?
 • Hvilke dagsordener og værdier forbindes I med?
 • Er jeres kernebudskaber klare og har de gennemslag?
 • Hvordan omtaler medierne jer? Og hvad betyder det for jeres omdømme?
 • Vil jeres kunder eller medarbejdere anbefale jer til andre? hvorfor - hvorfor ikke?

STAKEHOLDER REGNSKAB


 • Afdækker jeres kendskabsgrad og omdømme på tværs af vigtigste interessenter i et 360-graders omdømmeregnskab.
 • Fx blandt kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, potentielle medarbejdere, befolkning, i medierne.
 • Udpeger succesområder og forbedringspotentialer.
 • I får et strategisk og operationelt vidensgrundlag.
 • Giver jer mulighed for at målrette jeres indsatser til netop de områder og målgrupper, hvor der er behov for at styrke omdømmet.