Tests af koncepter, brand univers og kommunikationsmateriale

Test af koncepter, brand-værdier og kommunikationsmateriale


Med (pre-) tests af kernefortællinger, purpose og brand værdier får I indsigt i styrker og svagheder og input til, hvad der bør justeres for at styrke parametre som troværdighed, relevans og differentiering.


Jeg tester både oplæg/skitser til brand og værdi universer, kernefortællinger og konkret kommunikationsmateriale lige fra fx tv-spots til websites eller print annoncer, mm.


 Selvom I har de overordnede rammer på plads i jeres kommunikation, kan det være nødvendigt at foretage justeringer for at undgå misforståelser og at opnå et sikkert brand fit.


TEST AF VÆRDIER OG BRAND UNIVERS


  • Hvordan opfattes I i dag? Og jeres konkurrenter?


  • Er der potentiale for differentiering på markedet?


  • Er værdierne attraktive og relevante for målgruppen? 


  • Er jeres kernebudskaber klare og har de gennemslag? Er der risiko for misforståelser eller negative associationer?


  • Er der er optimalt brand fit mellem jeres brand og den fortælling, I præsenterer?

TEST AF KOMMUNIKATIONSMATERIALE


  • (Pre-) test af websites. video, reklamer, emballage, mm.


  • Hvordan oplever jeres primære målgrupper materialet?


  • Hvad betyder det for opfattelsen af jeres brand?


  • Kommer jeres kerneværdier og budskaber klart til udtryk? Er der risiko for misforståelser?


  • Test af taglines - er de forståelige, differentierende og skaber de nysgerrighed?

Disse analyser vil ofte bestå af fokusgrupper og dybde-interviews, hvor vi præsenterer forskelligt materiale for målgruppen.


Alle analyser tilpasses jeres behov og metoderne kan kombineres, så der fx både testes grundlæggende værdier og konkret materiale.