Analyser til mediebranchen

Analyser til mediebranchen


Jeg har mange års erfaring med at levere analyser til mediebranchen og hjælper medier med at optimere salg, redaktionelt indhold, positionering og læsertal. Jeg leverer også effektanalyser og annoncetests til annoncører.


Nedenfor kan du læse eksempler på analyser til mediebranchen.


Analyser til redaktionel udvikling

Her afdækkes, hvilke historier der genererer flest læsere/brugere og hvilke typer af læsere/brugere, de enkelte elementer tiltrækker. I får dermed indsigt i, hvilke elementer I bør prioritere for at ramme forskellige målgrupper og hvad der giver mest værdi for læserne. Disse analyser er designet til både at kunne bruges på ledelsesniveau og i en redaktion i hverdagen for at styrke læsertallet og opnå større indtjening på annoncering.


Læseranalyser

Ved I hvem, jeres kernelæsere eller -seere er? Og hvorfor, hvordan og hvornår de bruger jeres medie, og hvad de forventer? Des mere viden, I har om jeres læsere, des bedre kan I målrette indhold, distribution og annoncer. En læserprofil-analyse er både et værktøj til at skærpe det redaktionelle indhold, men også til at optimere distribution/timing og annoncering.


Medieprofil-analyser

Profilanalyserne stiller skarpt på mediers omdømme og positionering sammenholdt med andre aktører på markedet. Samtidig undersøges, hvordan I bedst muligt kan møde jeres læsere/brugere i deres hverdag og være på forkant med nye tendenser. I får et værktøj, der kan bidrage til en skarpere positionering af jeres brand og styrke jeres læser-/brugertal. 


Salgsanalyse

På baggrund af flere datakilder afdækkes jeres andele af oplagte annoncørsegmenter og udpeger potentialer for mersalg. I får en rapport, der viser hvilke annoncører, I bør kontakte  - i et årshjul, der gør det nemt for jeres salgsafdeling at komme igang. Samtidig får I på ledelsesniveau indblik i oplagte markeder, som I kan tage højde for i jeres målsætninger og I får indsigt i, hvordan I klarer jer i de enkelte segmenter i forhold til jeres nærmeste konkurrenter.   


Surveys til redaktionelt indhold

Jeg foretager surveys, der kan danne baggrund for redaktionelt indhold og skabe den gode historie, der trækker læsere og bliver citeret af andre medier. Jeg arbejder med idé-udvikling, kvalitetssikring af spørgsmål og spørgeskemaer og analyse af resultaterne, så I er sikre på at bruge data korrekt, hvad angår usikkerhed, stikprøve og sammenlignelighed. Jeg tilbyder også kvalitetstests af datasæt, I har fået fra andre kilder.


Effektmålinger og annoncetests

Målingerne dokumenterer effekten af annoncering i jeres medie, så jeres annoncører får indsigt i, hvad deres kampagne har betydet for kendskab og omdømme. Samtidig kan I bruge resultaterne i form af cases overfor andre annoncører. Ligeledes leveres pre-tests, der kan hjælpe annoncørerne til at skærpe design og budskab overfor målgrupperne. Over tid kan vi opbygge en vidensdatabase, der giver jer mulighed for bedre at rådgive annoncører og sammenligne deres resultater.


Konsulentbistand

Jeg tilbyder også konsulenthjælp og rådgivning, og hvis I i en periode har behov for en fast analytiker, træder jeg gerne til. Jeg har bred erfaring med TNS Gallup Adfacts og Gallup PC/Index Danmark.