Analyser til mediebranchen

Analyser til mediebranchen


Jeg har mange års erfaring med at levere analyser til mediebranchen, og hjælper medier med at optimere salg, redaktionelt indhold, positionering og læsertal.  Jeg benytter både kvalitative og kvantitative metoder - ofte i kombination. 


Analyserne giver jer et strategisk og operationelt styringsværktøj, I kan bruge både til at skærpe mediets profil og i hverdagen til at prioritere jeres indsatser.


Jeg tilbyder målinger af indhold på tværs af platforme, inkl. podcasts.


LÆSERANALYSER

  • Stiller skarpt på læsernes tilfredshed, præferencer og behov med fokus på bl.a. historier, emner, vinklinger, relevans og faglighed.
  • Læsernes orientering i mediet, samt eventuelle drivere og barrierer for læsning.
  • Hvilke læsertyper har I fat i? Kan inddeles i personaer.
  • Går i dybden med forsider, rubrikker og layout og andre udvalgte elementer og deres betydning for læseroplevelsen.
  • I får en overskuelig rapport med anbefalinger, som også kan præsenteres mundligt for hele redaktionen.

MEDIEPROFIL ANALYSER

  • Afdækker jeres omdømme og positionering i forhold til andre aktører på markedet. 
  • Læsernes medievaner og hvordan I bedst fænger og favner dem både i format og indhold. 
  • Nye koncepter og ideer testes, så I kan finpudse dem, før de evt. lanceres.
  • I får et værktøj, der kan bidrage til en skarpere positionering af jeres brand og styrke jeres læser-/brugertal.

  • Fokus kan også være potentialer i annoncemarkedet og hvordan I kan optimere jeres salg og produkter.


KONSULENTBISTAND

Jeg tilbyder konsulenthjælp og rådgivning, og hvis I i en periode har behov for en fast analytiker, træder jeg gerne til.


Jeg har bred erfaring med TNS Gallup Adfacts og Gallup PC/Index Danmark.


SURVEYS TIL DEN GODE HISTORIE

Jeg foretager surveys, der kan danne baggrund for redaktionelt indhold og skabe den gode historie, der trækker læsere og bliver citeret af andre medier. Jeg arbejder med idé-udvikling, kvalitetssikring af spørgsmål og spørgeskemaer og analyse af resultaterne, så I er sikre på at bruge data korrekt, hvad angår usikkerhed, stikprøver og sammenlignelighed.


Jeg tilbyder også kvalitetstests af datasæt, I har fået fra andre kilder.