KPI-analyser

KPI-analyser


KPI-målingerne afdækker, hvordan I klarer jer på jeres strategiske områder, og stiller skarpt på jeres succeser og forbedringspotentialer. 


I får indblik i, hvilke indsatser I bør prioritere fremadrettet for at skabe vækst, og I får et solidt grundlag for at træffe strategiske beslutninger og samtidig at skabe fælles målsætninger på tværs af afdelinger og medarbejdere.


Nedenfor ses eksempler på indholdet i KPI-analyserne.


Omdømme- og kendskabsmåling

Analysen giver indblik i jeres virksomheds kendskabsgrad og omdømme i befolkningen eller i udvalgte kernemålgrupper. I får en unik mulighed for at arbejde målrettet med jeres brand, kernebudskaber og værdisæt og fokusere på de områder, der kan sikre jer et stærkt omdømme og en top of mind position


Kundetilfredshedsanalyse

Jeg afdækker jeres kunders købsoplevelser og deres tilfredshed med jeres produkter og ydelser. I får indblik i kundernes forventninger og hvor stærk deres loyalitet er. På den baggrund identificeres oplagte potentialer, der har betydning for jeres bundlinie. Analyserne kan sammenkobles med de fleste CRM-systemer og giver jer mulighed for at arbejde operationelt med data-input, relationer og salg. 


Medarbejdermålinger

I får indblik i medarbejdernes trivsel og tilfredshed og hvorvidt de har en fælles opfattelse af virksomhedens mål og værdier. Analysen vil være åben i den forstand, at der både måles på faste parametre, men samtidig gives medarbejderne mulighed for at komme med input og dermed at sætte fokus på områder, hvor der er behov for opmærksomhed.


Interessentanalyse

Med en interessentanalyse får I et værktøj til at styrke relationen til jeres nærmeste interessenter, som fx kan være medlemmer, sponsorer, embedsmænd, journalister, kernekunder eller samarbejdspartnere. Analyserne kan udpege hvem, der er jeres vigtigste stakeholdere og hvilken rolle de spiller i forhold til jeres strategiske mål.


Medieanalyser

Jeg gennemlæser og analyserer jeres medieomtale og undersøger, om jeres kernebudskaber har gennemslag i medierne, hvilke emner, der driver den gode historie, og hvor der er potentialer for at få mere og bedre presseomtale. Analyserne leveres typisk månedligt, kvartalsvist eller halvårligt, men kan også foretages som en enkelt måling af en specifik kampagne eller en afgrænset periode. Analyserne er typisk baseret på medieovervågning fra Retriever eller Infomedia.