Interessentanalyser

Interessentanalyser


En interessentanalyse stiller skarpt på jeres vigtigste interessenter, og hvilken rolle de spiller for jeres strategiske mål.


Analyserne giver jer konkrete input til, hvordan I kan styrke relationen til jeres stakeholdere og opnå et samarbejde, der understøtter jeres forretning.


Nedenfor kan du læse eksempler på interessentanalyserne.


Interessent-kompas

Kompasset afdækker, hvilke aktører der har indflydelse på jeres forretning. I får et vidensgrundlag at navigere efter: Hvilke interessenter bør l prioritere for at nå jeres mål? Hvilken rolle spiller den enkelte interessent for jeres succes? Hvilke muligheder og barrierer skal I tage højde for? Hvad kendtegner interessenternes beslutningsprocesser? Hvilke aktiviteter bør I igangsætte for at forbedre relationen til interessenterne?


Sponsor-analyse

Sponsoranalysen er primært relevant for fonde, organisationer og foreninger. Den afdækker sponsorernes tilfredshed med og forventninger til samarbejdet, så I får mulighed for at igangsætte aktiviteter, der give sponsorerne merværdi. Ligeledes afdækkes, hvilke parametre der er afgørende for deres valg af samarbejdspartnere, og hvilke nye muligheder der kan være for et samarbejde. I får således et operationelt værktøj til at prioritere jeres indsatser med henblik på at få flere tilfredse og loyale sponsorer.


Medarbejderanalyser

I får indblik i medarbejdernes trivsel og tilfredshed og hvorvidt de har en fælles opfattelse af virksomhedens mål og værdier. Ligeledes undersøges, om eventuelle talspersoner er identificeret og føler sig klædt på til at kommunikere virksomhedens dagsordener. Analysen giver jer mulighed for at arbejde med jeres medarbejdere som vigtige interessenter både i forhold til at skabe motivation og loyalitet internt, men også i forhold til ekstern kommunikation og employer branding. 


Medlemsanalyser

En medlemsanalyse stiller skarpt på medlemmernes tilfredshed med og udbytte af medlemsskabet, herunder hvad de synes fungerer godt og hvad der kan blive bedre. Her afdækkes, hvad der er vigtigt for medlemmerne, og hvilke indsatser I bør have fokus på fremadrettet for at fastholde jeres medlemmer og tiltrække nye.


Øvrige analyser

Alle analyser skræddersyes til den enkelte virksomhed. Et indledende, uforpligtende møde er derfor første skridt mod at finde den optimale løsning.